29th November 2019 @espengeiloil

Viktig info fra lagledermøte

Avtrekkskontroll stenger 08.35, 10 min før innskyting slutter
Husk å ta av reklamemerket over avtrekket på skjeftet

Minner om 30 sek tidsstraff dersom det er tomhylse i kammer på avtrekkskontroll eller visitasjon på skive 1